MIDC Grade C, Grade D Recruitment 2012 – 2013 – oasis.mkcl.org/midc

MIDC Grade C, Grade D Recruitment 2012 – 2013 – oasis.mkcl.org/midc

MIDC Job Recruitment 2013 Apply Online

MIDC online offers you simple and convenient access to all the government information, forms and services you need. It’s a whole-of-government service providing essential information on planning, starting and growing your business.

 

 

कार्यक्रम

दिनांक

पासून

पर्यंत

अर्ज ऑनलाईन नोंदणी ( रजिस्ट्रेशन) करण्याचा कालावधी दि २४.१२.२०१२ दि १८.०१.२०१३
संगणकीय चलनाद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)यांच्या शाखांमध्ये फी स्वीकृतीचा  कालावधी दि २४.१२.२०१२ दि. २२.०१.२०१३
ज्या उमेदवारांनी बँकेमध्ये दिनांक २२.०१.२०१३ पर्यंत भरती प्रक्रिया शूल्क जमा केले असेल त्यांचासाठी उरलेला ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी

दि २४.०१.२०१३

रात्री २३.५९ वाजेपर्यंत

Download Link For महाराष्ट्र ओद्योगिक विकास महामंडळ जाहिरात

Leave a Reply